มือปืน tantais
มือปืน tantais
Line id : tantais มือปืน
Privacy Policy|Contact >>

ติดต่องาน

ติดต่องาน
ติดต่องาน Line id : tantais
จ้างฆ่าคน

จ้างฆ่าคน

จ้างตบคน

จ้างตบคน

Line id : tantais
Line id : tantais
จ้างกระทืบคน

จ้างกระทืบคน

มือปืน/นักเลงรับจ้าง

มือปืน & นักเลงรับจ้าง

Privacy Policy

ความปลอดภัยในการรวบรวมข้อมูล ซุ้มมือปืน tantais(Privacy Policy)

     บริษัทรับจ้างฆ่าคน (มือปืนรับจ้าง) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่ทางซุ้มมือปืน ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลของคุณ(ผู้จ้าง) โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ.

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้จ้าง

  1. ซุ้มมือปืน เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้จ้างของกลุ่มเรา ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ.
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเป้าหมายที่จะให้ลงมือ ที่ทางซุ้มมือปืนได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การทำงานของซุ้มเรา เท่านั้น โดยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูล ส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน.